Ölüm Duası

Yüce rabbimiz bütün canlılara belli bir yaşama süresi vermiştir. Kimimiz yaşamayı çok sever kimimiz de hayattan sıkılır ölmek ister. Peki bunun sınırı nedir. İstenilen bu arzular ne kadar doğru? Allah (c.c) bu sınırları belirlemiş ve nasıl davranmamız gerektiğini bizlere resulü aracığıyla bildirmiştir. Bu konu hakkında sizlere bir ayet ve birkaç hadis naklettik. Allah ve resulünün söyledikleri gibi davranışlar sergiler ve Dua edersek bizler kurtuluşa erenlerden oluruz.

Okunuşu: Rabbi kad ateytenî minel mulki ve allemtenî min te’vîlil ehâdîs(ehâdîsi), fâtıras semâvâti vel ardı ente veliyyî fîd dunyâ vel âhırati, teveffenî muslimen ve elhıknî bis sâlihîn.
Anlamı: Rabbım; bana Sen mülk verdin ve sözlerin te'vilini öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratanı; Sen, dünyada da, ahirette de benim velimsin. Müslüman olarak canımı al. Ve beni salihlere kat. (İbni Kesir: Yusuf suresi 101)

Bu konu hakkında Allah resulü Şöyle buyurmaktadır;
Enes’den nakledildiğine göre, Resulullâh şöyle buyurdu: “Sizden biri maruz kaldığı bir zarar sebebiyle ölümü asla temenni etmesin! Mutlaka onu yapmak mecburiyetinde ise bari şöyle desin: Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı ise beni yaşat; ölmek benim için hayırlı ise canımı al!”(Buhari,Merza,19)

Ebu Hureyre’den nakledildiğine göre, Resûlullâh şöyle buyurdu: “Sizden hiç kimse ölümü istemesin! Eğer o sâlih bir kimse ise faziletini artırması umulur. Fâcir biri ise tevbe edip Allâh’ın rızasını kazanması umulur.”(Buhari,Temanna,hd.no.7235)

Ölüm haberi duyunca;
“Ölümün kendine hâs bir büyük korkusu vardır. Sizden birinize bir kardeşinin ölüm haberi geldiğinde şöyle desin;

Okunuşu: İnnelillehi ve inneileyhi raciun. Allahumme elhikhu bissalihin vehlufhu ale zurriyetehi fil ğabirine vafirlene  velehu yevmeddin. Allahumme le tehrimne  ecrahu vele teftinne bedahu.
Manası: Biz Allah'a aidiz ve tekrar O'na dönücüleriz. Ey Rabbimiz! Onu sâlihlere ilhak et, ve zürriyetine geride kalanlarla beraber halef ol, yani muîn ol, onu ve bizi dîn gününde mağfiret et! Ey Rabbimiz onun ecrinden bizi mahrum etme, onun arkasından bizi fitneye duçar etme!
Mahmud Sami Ramazanoğlu “Dualar ve Zikirler” Nevevi’nin İbn-i es-Seniy'de geçmektedir.

Yazar: www.duasi.org Muhammed Üstün

Ölüm Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları